Som una gestoria administrativa formada
per un equip de professionals amb una llarga
experiència en el sector. Oferim assessorament
global per a empreses i particulars.
65 Anys
Xavier Ferrer i Ballester
Gestor Administratiu

Verdaguer 12
Entresòl 2a
08500 Vic

T 93 885 39 03
F 93 885 33 02
info@gestoriaferrer.cat

Col·legi oficial de Gestors
Administratius
de Catalunya
Impost de societats
IVA
Retencions
Impostos especials
Renda
Patrimoni
Comptes anuals
Obligacions fiscals
Deduccions i bonificacions
Amortitzacions
Provisions
Incentius
Altes d’empreses i autònoms, afiliació de particulars
Contractes de treball i bonificacions, pròrrogues de contracte
Confecció de nòmines, interpretació de convenis col·lectius, càlcul de liquidacions
Confecció i tramitació de la cotització de l’empresa
Gestió en acomiadament i reclamacions
Tramitació de prestacions i pensions de la Seguretat Social
Convenis especials
Representació davant inspeccions de treball
Sol·licitud de prestacions del Fons de Garantia Salarial
Prestacions d’atur i subsidis. Capitalització d’atur
Matrícules i transferències (ordinàries i telemàtiques), baixes temporals i definitives
Importacions i exportacions
Duplicats documentació
Reformes
Renovacions i duplicats permisos de conduir
Permisos de conduir internacionals
Bescanvis permisos de conduir estrangers
Recursos sancions
Altes autoritzacions de transport, visats, rehabilitacions i baixes
Subvencions i ajudes a transportistes
Recursos sancions
Altes i baixes al Registre de Maquinària Agrícola
Permisos de residència
Permisos de treball
Fiscalitat
Obtenció de nacionalitat espanyola
Reagrupacions familiars
Arrelament
Habitatges
Vehicles
Responsabilitat civil
Malaltia i accidents
Convenis col·lectius
Plans de pensions